Oorkaars massage

Oorkaars massage

De oorkaarsen therapie vindt zijn oorsprong in Zuid Amerika bij de Hopi Indianen. Er wordt ook gezegd dat ze in het oude Egypte en Tibet gebruikt werden. Oorkaarsen bestaan uit zuivere bijenwas vermengd met geneeskrachtige kruiden en linnen. Ook nu is de oorkaars nog steeds een zuiver natuurproduct, dat aan zware kwaliteitseisen voldoet. Oorkaarsen bevorderen de doorbloeding en lymfestroom in oren, keel, neus- en bijholten.

Comments are closed.